Home Tags Account agency

Tag: Account agency

Account Agency- Lộ trình thăng tiến của Account Agency

Trong các agency thì bộ phận Account còn được gọi là Client Service Department. Account executive là chức vụ nhỏ nhất trong nghề Account...

Tin hay