Home Tags Demographic

Tag: demographic

Nhân khẩu học là gì? Ứng dụng nhân khẩu học trong...

Cụm từ nhân khẩu học được biết đến rộng rãi trong môi trường kinh doanh. Demographic, đây là bộ môn phân tích, phân bổ...

Tin hay