Home Tags Phân khúc khách hàng

Tag: Phân khúc khách hàng

Tìm hiểu về Nhân Khẩu Học trong Marketing

Không phải tất cả khách hàng đều giống nhau. Vì vậy, đừng sử dụng một phương pháp tiếp cận trong chiến dịch Marketing của...

Phân khúc khách hàng là gì? Khác gì trong thời 4.0

Các công ty thường nghiên cứu phân khúc khách hàng vì thực tế là mọi khách hàng đều khác nhau và nỗ lực Marketing...

Tin hay