Home Tags Touch points

Tag: touch points

Customer Experience – Phần 3: Touch Points là gì?

Trong hai phần đầu tiên trong loạt bài này, chúng ta đã xem xét việc xác định trải nghiệm của khách hàng - Customer...

Tin hay