Agency cost là gì? Công thức tính Agency cost

Agency cost là gì? Công thức tính Agency cost, nguyên nhân làm phát sinh agency cost là gì? bài viết hôm nay sẽ làm rõ các vấn đề trên !

Mục Lục

 1. Agency cost là gì?

Agency cost là chi phí đại diện. Chi phí đại diện là loại chi phí hình thành khi một tổ chức xảy ra vấn đề về sự không thống nhất giữa mục đích của người quản lý và người sở hữu và vấn đề thông tin bất cân xứng.

Vấn đề thông tin bất cân xứng tồn tại giữa người sở hữu và CEO là một dạng điển hình của dạng chi phí này. Người đại diện (nhà quản trị doanh nghiệp) chính là người làm việc thay mặt cho người sở hữu, nói cách khác là các cổ đông của doanh nghiệp. Thông thường cổ đông của doanh nghiệp không hoặc rất ít có điều kiện giám sát thường xuyên từng hành động của người quản trị. Đây là một điểm dễ làm phát sinh tình trạng thông tin bất cân xứng và tiếp tục gây ra các vấn đề rủi ro đạo đức và lựa chọn đối nghịch.

Theo Jensen – Meckling, vấn đề các nhà quản lý trốn tránh trách nhiệm của mình sẽ được xem như một loại chi phí, cá nhà quản lý không thể hiện năng lực lãnh đạo của họ cũng được xem là một loại chi phí.

Agency cost là gì ?

Agency cost là gì? (Ảnh: Internet)

Jensen- Meckling định nghĩa Agency cost (chi phí đại diện) như là sự tổng hợp các chi phí của một hợp đồng có tổ chức. Hợp đồng này gồm, một (người chủ) thuê một người khác (người đại diện) làm nhiệm vụ thay thế cho mình (người chủ). Người chủ đưa ra quyết định- ủy quyền cho người đại diện.

2. Công thức tính Agency Cost

Chúng ta đã hiểu Agency cost là gì? Vậy Agency cost tính theo công thức nào?

Chi phí đại diện: (M) + (B) + (R)

(M) M là chi phí để theo dõi người đại diện, nhằm đảm bảo lợi ích của người đại diện gắn liền với lợi ích của người chủ. Ngoài ra cũng mở rộng ra giám đốc, những nhà quản lý cấp cao lại phải tiếp tục suy nghĩ những biện pháp đê khuyến khích các nhân viên dưới quyền mình cũng nỗ lực làm việc và tất cả những nhân viên lại là người đại diện cho quản lý cấp cao hơn.

(B) Chi phí ràng buộc bởi người đại diện. Người đại diện gánh chịu chi phí để cam kết rằng bản thân họ không xâm phạm đến lợi ích của người chủ

(R) Sự mất mát- những chi phí được kết hợp với một kế quả mà kết quả đó không hoàn toàn phục vụ lợi ích cua người chủ.

Agency cost là gì? Công thức

Chi phí đại diện- Agenyc cost là gì? (Ảnh: Internet)

Các bài viết liên quan khác về Marketing 

3. Nguyên nhân làm phát sinh Agency Cost là gì

Agency cost phát sinh do những hành động quản lý trong một vài hay tất cả những cách sau đây:

  • Đưa a những quyết định đầu tư kém hiệu quả, làm việc không hết năng suất dẫn tới thu nhập hàng năm thấp, tiêu sài bổng lộc, thi hành mua tài sản không sinh lợi năng như lãng phí quá mức về vị ti đặt văn phòng, trang trí văn phòng, ô tô, khu nghỉ mát
  • Cổ đông, chủ doanh nghiệp không thê quản lý hết mọi việc vì thế mới cần thuê những nhân viên về quản lý doanh nghiệp.
  • Vấn đề phát sinh là không có sự đồng nhất về mục tiêu, lý trí, quan điểm giữa nhà quản lý và những chủ sơ hữu doanh nghiệp. chủ sở hữu luôn đặt a những mục tiêu để sao cho vốn mình bỏ ra thu lợi nhận nhiều nhất.
  • Chủ sở hữu, nhà đầu tư,… lo ngại về việc thất thoát về sử dụng kém hiệu của nguồn tài nguyên chính đã cung cấp cho doanh nghiệp. Do vậy khi đã bỏ vốn vào doanh nghiệp, nhóm này có xu hướng giành quyền kiểm soát mọi hoạt động. Ban giám đốc, các vị trí điều hành chủ chốt… bị hạn chế và khó linh hoạt với các quyết định điều hành khi chịu qua nhiều kiêm soát từ các nhà cung cấp tài chính.

Agency cost là gì? Nguyên nhân

Agency cost là gì? Nguyên nhân phát sinh (Ảnh: Internet)

  • Mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa nhà đầu tư và nhà quản lý: cả hai bên đều mong muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình, tuy nhiên điều kiện tối đa hóa lợi nhuận của hai bên không giống nhau. Nhà đầu tư mong muốn tối đa hóa lợi ích của mình thông qua việc tăng giá tị doanh nghiệp, còn lợi ích của nhà quản lý thường gắn trực tiếp với thu nhập nhận được. Do nhà quản lý là người trực tiếp điều hành hoạt động cua doanh nghiệp nên họ có thê thực hiện những hành vi hay quyết định nhằm tối đa hóa lợi ích cho cá nhân mình nhưng lại làm tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư.
  • Chính sách về tiền lương , tiền thưởng nhưng vẫn chưa thật sự động viên, chưa khuyến khích ban giám đốc cũng như các thành viên ban kiêm soát
  • Dòng tiền tự do cua doạnh  nghiệp khá cao vượt mức cần thiết và sự mất cân đối trong dòng tiền cua doanh nghiệp.

Nguyên nhân phát sinh agency cost là gì? (Ảnh: Internet)

  • Sự minh bạch và công bố thông tin chưa được thực hiện tốt. Mặc dù các báo cáo tài chính đều được kiểm soát theo quy định, tuy nhiên thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho bên kiêm toán chưa thật sự đầy đủ, còn khuất lấp.
  • Xung đột cũng nằm trong việc phân chia phần lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra. Chủ sở hữu và nhà đầu tư, một cách hợp ý, tương phần lớn lợi nhuận. Đội ngũ điều hành, hưởng một mức lương nhất định, phụ cấp, tiền thưởng và họ có thể không hài lòng với điều này khi lý luận rằng ngoài lương từ ban ban đâu bỏ ra, nhóm cung cấp tài chính không còn đóng góp gì thêm cho doanh nghiệp. Trong khí đó, chính họ, những người quản lý với năng lực và danh tiếng của mình, đang ngày đêm gắn bó với hoat động vận hành và làm nên thành công cho doanh nghiệp. Từ đó, ban quản lý doanh nghiệp không nỗ lực hết mình, gian lận, nghỉ việc tạo ra nhữn tổn thất lớn trong doanh nghiệp.

Đọc thêm: Agency là gì? Làm gì và quy trình làm việc của Agency

5/5 - (2 bình chọn)

Một trả lời tới to “Agency cost là gì? Công thức tính Agency cost”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *