Home Tags Các vị trí trong agency

Tag: các vị trí trong agency

Giám đốc sáng tạo – Creative Director là gì và họ...

Giám đốc truyền thông - Media Director là gì và họ làm gì? Bạn có thể đã biết tới vị trí của "Giám đốc truyền...

Mọi điều bạn cần biết về các vị trí trong Agency...

Agency Truyền thông là nơi sáng tạo trực tiếp ra những Chiến dịch truyền thông hàng đầu và là nơi làm việc mơ ước...

Tin hay