Home Tags Customer experience

Tag: customer experience

Customer Journey là gì? Làm sao để bắt đầu sử dụng

Hiểu hành vi và cảm xúc của người dùng là rất quan trọng khi xây dựng một sản phẩm tập trung vào người dùng....

Customer Experience – Phần 1: Tìm hiểu Customer Experience là gì?

Customer Experience - ”Trải nghiệm khách hàng" đã trở thành cụm từ rất phổ biến trong những năm gần đây. Sự cải thiện trong...

Tin hay