Home Tags Customer Journey Map

Tag: Customer Journey Map

Customer Journey là gì? Làm sao để bắt đầu sử dụng

Hiểu hành vi và cảm xúc của người dùng là rất quan trọng khi xây dựng một sản phẩm tập trung vào người dùng....

Customer Experience – Phần 2: Customer Journey Map là gì?

Sau khi đã nắm rõ được khái niệm về Customer Experience là gì, bài viết này tìm hiểu các bước quan trọng để cải...

Tin hay