Home Tags Nhân khẩu học

Tag: nhân khẩu học

Tìm hiểu về Nhân Khẩu Học trong Marketing

Không phải tất cả khách hàng đều giống nhau. Vì vậy, đừng sử dụng một phương pháp tiếp cận trong chiến dịch Marketing của...

Nhân khẩu học là gì? Ứng dụng nhân khẩu học trong...

Cụm từ nhân khẩu học được biết đến rộng rãi trong môi trường kinh doanh. Demographic, đây là bộ môn phân tích, phân bổ...

Tin hay