Home Tags Trải nghiệm người dùng

Tag: Trải nghiệm người dùng

Customer Experience – Phần 3: Touch Points là gì?

Trong hai phần đầu tiên trong loạt bài này, chúng ta đã xem xét việc xác định trải nghiệm của khách hàng - Customer...

Customer Experience – Phần 2: Customer Journey Map là gì?

Sau khi đã nắm rõ được khái niệm về Customer Experience là gì, bài viết này tìm hiểu các bước quan trọng để cải...

Customer Experience – Phần 1: Tìm hiểu Customer Experience là gì?

Customer Experience - ”Trải nghiệm khách hàng" đã trở thành cụm từ rất phổ biến trong những năm gần đây. Sự cải thiện trong...

Tin hay