Home Tags Elevator Pitch

Tag: Elevator Pitch

Elevator Pitch – Phần 4: Khiến Elevator Pitch trở nên đáng...

Chúng ta đã nói về Elevator Pitch là gì, tại sao nó lại quan trọng đến thế, và cách để tạo ra những kết...

Elevator Pitch – Phần 3: Cấu trúc của Elevator Pitch

Ở trong hai phần trước, chúng ta đã nói về Elevator Pitch là gì, tại sao nó lại quan trọng đến thế, và cách...

Elevator Pitch – Phần 2: Tạo ra kết nối đầu tiên

Tạo ra kết nối đầu tiên tới những người xung quanh bạn Có một số quan điểm khác nhau về các yếu tố cho một...

Elevator Pitch – Phần 1: Định nghĩa và các lợi ích...

Elevator Pitch là gì? Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bạn có thực sự biết cách giải...

Tin hay