SEO

SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization, là một tập hợp các phương pháp tối ưu nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (phổ biến nhất là Google)

 

 

 

 

Hot News